Malířka a grafička Marie Blabolilová se uplatňuje na české výtvarné scéně již téměř půlstoletí. Absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kde ji inspiroval zejména Jiří John. Uspořádala více než 70 samostatných výstav a zúčastnila se několika set výstav kolektivních. Je nositelkou mnoha ocenění za grafickou tvorbu, mimo jiné také prestižní Ceny Vladimíra Boudníka. V malbě na netradičním podkladovém materiálu vzorovaného linolea užívá obdobně jako v grafice princip rastru, udávající rytmus a formující kompozici.