Výběr černobílých fotografií brněnské fotografky (*1946), které v průběhu 70. a 80. let ojediněle propojují vývoj konceptuálních tendencí českého výtvarného umění a tehdejší uměleckou fotografii. Výstava bude doplněna monografickou publikací (ed. T. Petišková a P. Vančát), kterou vydává Spolek přátel Domu umění města Brna.

kurátor: Pavel Vančát