GALERIE XY
Adéla Součková: Z darů naší země
výstava: 10. 5. – 25. 6. 2021

GALERIE XY-1
Marie Lukáčová: Kecy

výstava: 10. 5. – 25. 6. 2021

18. 6. 2021, 16:00
komentovaná prohlídka výstav s umělkyněmi Adélou Součkovou a Marií Lukáčovou

a kurátorkami Monikou Bekovou a Nelou Klajbanovou

[bližší informace k výstavám: http://www.xyolomouc.com/ ]

*Každý den jím chléb; padá do bříška, prorůstá do hlavy, zapije se pivem. Jím pro jistotu víc. Oči jsou dva kruhy, mezi nimi čárka, procentuální hlava. Sním o chlebu, o spoustě chleba, horách chleba, chléb lítá všude kolem. Obilí stále ještě roste, bude množství, rozmnožuje blahobyt, jistotu a klid.*

Adéla Součková ve své tvorbě tematicky čerpá z napětí krajiny a současnosti, ze starých mytologií, ale i z aktuálních diskusí na téma ekologie nebo feminismus.

Marie Lukáčová pojímá skrze sérii kreseb a videí téma společenského statusu a postavení žen v současném světě ovládaném mírou moci a velikostí kapitálu. Divák se dostává k pásmu videí (v němž se seznamuje se spekulativním mystickým příběhem budoucnosti, který sleduje kolektivní ženskou “čarodějnou” sílu, s patriarchální stereotypizací lásky k moci a penězům či s mezigeneračními obrazy žen, které odráží hodnoty a stav současného digitálního obrazu) skrze sérii kreseb monstrózní vagíny, běžně stigmatizované, která zde radikálně vystupuje jako symbol ženské emancipace.