V historii moderního výtvarného umění se opakují okamžiky, kdy umění opouští galerii. Častou motivací byla potřeba umělecké scény vzepřít se mocenským nebo prostorovým omezením výstavních institucí. Zažívat tvůrčí svobodu a interakci se širším okruhem diváků. Korona krize se stala nečekaným podnětem znovunastartování tohoto pohybu. Expandujeme do veřejného prostoru. V průběhu února a března se na ulici Radnická postupně objeví malířská trilogie od Markéty Filipové.

 

Markéta Filipová vystavovala před několika lety v Galerii mladých svou diplomku. Teď se její malby do toho prostoru vrací znovu, jen s tím rozdílem, že “prostoupily zdí” až do ulice. I nyní provádí autorka jakési pomalé rozfázování nebo rozpohybování malby. Aktuální projekt Klan dvou koní je věnován sbližování člověka nebo zvířete a lásce k přírodě.

 

Součástí Markétina projektu je i podcast, na němž Markéta spolupracovala s Danou Balážovou a Tomášem Hrubišem. Autorčin poetický text je o společně stráveném času, který je teď pro nás vzácnější víc než kdy dřív.