Co nám sděluje veřejný prostor? Tato otázka je dlouhodobým zájmem Markéty Kinterové, která se na základě práce s fotografií a s materiálem plakátů snaží odkrývat různé vrstvy dané problematiky.

 

Markéta Kinterová se věnuje konceptuální fotografii, často s přesahy do veřejného prostoru. Její autorská kniha Kam oči, tam hlava vyšla v minulém roce v Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze jako umělecká část dizertační práce s názvem Opoziční čtení veřejného prostoru, kterou v roce 2019 obhájila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Vystudovala fotografii v ateliéru Pavla Baňky na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a absolvovala stáže na Department of Art and Art History, University of Connecticut, USA a na Fachhochschule für Technik und Wirtschaft v Berlíně. Je šéfredaktorkou časopisu Fotograf a ředitelkou stejnojmenného spolku, který provozuje Fotograf Gallery a Fotograf Festival. Od roku 2016 vede ateliér dokumentární fotografie na FAMU. Má za sebou řadu samostatných i skupinových výstav.