Duo výstava Markéty Slané a Layo Laurence Mussiho s názvem Frisk představuje prostředí vytvořené přímo pro Galerii PAF. Projekce spojená s instalací se dotýká zpochybňování objektovosti předmětů každodenního života, které se v určitých situacích a prostorech mění v předměty zkoumání (či přesněji důkazy určitého jednání). Proměna jejich vztahu k jednotlivci, vliv narativního účinku zločinu a ultimátní rozprostřenost zákona napříč prostorem nakonec zkoumá i situovanost těla v lidské společnost a s ním spojenou kontrolu a disciplinaci.
 

Marketa Slaná (*) is a versatile artist exploring the interplay between the grotesque body, post-irony, language and the transformative potential of digital mysticism. Through mediums of performance and installation, she addresses affective hoarding and prompts reflection on memory, identity, and societal transformation. Slaná’s work challenges conventions, fostering deeper engagement with the complexities of human experience.

 

Layo Laurence Mussi (*2000) is a sculptor and writer based in London. His practice revolves around notions of writing and reading, and the interdependence of objects and words.

 

kurátorka: Eva Slabá