Markéta Zlesáková vystavuje obrazy ovlivněné jejími studijními pobyty na Bali, v Thajsku, na Novém Zélandě a v Maroku. Konceptuální tradiční přístup k médiu malby zkoumá jinou optikou a zkušeností. Malířskou obrazovou strukturu, konstrukční schémata, bitmapy digitálního rastru, body a plochy jasu a barvy komplementární stavby, a jiné prvky geometrické abstrakce, procedurálně proměňuje ve specifické symboly vegetativního růstu a biodiverzních proměn. Někdy až s vizuálním charakterem ornamentu a piktogramu. Tato prožitá i komponovaná malířská plocha, obrazně řečeno v “plazmatickém” stavu, se stává pro autorku výchozí “bázi” a mentální projekční plochou, na které klasickým malířským způsobem zachycuje svá paměťová a osobní data. Stojící na rozhraní snu a skutečnosti. Imaginární příběh a racionální technické pojetí obrazu dodává jejím dílům napětí a znejišťující přitažlivost.