Výstava se zabývá eklektickými duchovními praktikami, magií chaosu či bosenskými pyramidami. Skrze vystavená díla poukazuje Obradović na plynulost a transformativní povahu víry a poodhaluje, jak v dnešní době vznikají mýty a méně známé duchovní praktiky, ve kterých je důležitá individualita, ať už jako forma osvobození, nebo jako forma potenciálního klamu.

  

Marko Obradović (*1998) je výtvarný umělec žijící v Bělehradě, v Srbsku. Jeho díla prostupují témata abjekce, transhumanismu a esoteriky.