Zveme na verni~

 

Maroš Belák/Cesta domů vede pozpátku

Do jaké míry je obraz ovlivněn místem, odkud je pozorován? A co samotné místo, jak moc se přítomností obrazů změnilo? I to jsou otázky, které pokládá výstava Maroše Beláka připravená speciálně pro světelné a prostorové podmínky Galerie města Blanska. Autor se dlouhodobě věnuje tématu krajiny. Myslí se tím ovšem krajina jako abstraktní konstrukt. . Pod vrstvami barevných ploch se v ní sice skrývají reálné motivy vycházející z prostředí parků, golfových hřišť a zahrad. Autor ovšem pracuje na jejich zahalení a tím také znejistění toho, co z pozice diváka vlastně vidíme. Práce s prostorem a zřetel na netradiční pojetí instalace obrazu jsou typickou součástí Belákovy umělecké práce.

k. Jana Písaříková

 

Johana Merta/Podoby práce

Pojem rodiny a osobní historie v autorčiných instalacích funguje v rozšířeném poli významů skrze popis civilních mezilidských situací, artikulování problematického postavení minorit nebo náznaky religiózních témat, náboženské mystiky a její symboliky. V instalace v Galerii města Blanska si zachovává kontinuitu, vychází z rodinné zkušenosti, která se pojí s výstavbou místního závodu Metra. Zřejmý prostředek manuální práce – cihlu – proměňuje v symbol práce pro práci a na několika úrovních demonstruje její různé podoby.

k. Ivana Hrončeková