Aleš Lamr, Variace na sídliště, z výstavy Urbanita 86, 1986.

Od bydlení pro masy po gentrifikaci? Vize urbanismu okolo roku 1990

 

“Programy sociálního bydlení pro masy byly kritizovány v socialistických státech východního bloku již od jejich samotného vzniku. Na konci 80. let se dokonce většina architektů přestala snažit bydlení pro masy zdokonalovat. Místo toho se k němu začali stavět kriticky a veškerou svou energii nasměrovali do snahy přivést ho k zániku. Přednáška se pokouší na případě Československa ilustrovat význam vizionářských kreseb, fantastických projektů a dalších forem architektonických studií v éře transformace k neoliberalismu. Přitom se odklání od představy disidentství vyjádřeného architektonickými prostředky a zkoumá pohrdavé vize města budoucnosti, ve kterém jsou stavby sociálního bydlení opuštěné, zarostlé nebo rovnou srovnané se zemí a které se naproti tomu vyznačuje fantaziemi uhlazeného urbanismu vyžívajícími se ve veřejném prostoru. V přednášce zastávám názor, že architektonické studie bezděčně napomohly normalizaci postsocialistické reality a vedly k ospravedlnění gentrifikace jako přirozeného procesu.”

 

Maroš Krivý je docent a vedoucí Katedry urbanismu na Fakultě architektury Estonské akademie umění. Dříve působil jako výzkumník na Katedře zeměpisu na Univerzitě v Cambridge. Jako publicista, urbanista a historik architektury se věnuje zkoumání neoliberálních a socialistických politických systémů v architektuře. Jeho práce byly vydány v předních akademických časopisech, jako jsou Journal of the Society of Architectural Historians, Architectural Histories, International Journal of Urban and Regional Research, Planning Theory a Avery Review, jakož i v mnoha sbornících včetně Second World Postmodernisms (Bloomsbury, 2019) a Neoliberalism on the Ground (University of Pittsburgh, 2020). 

www.maroskrivy.eu 

 

Přednáška je úvodní akci workshopu Spekulativní scénáře dostupného bydlení na Rohanském ostrově a doprovodným programem výstavy Pro/Měna Karlín .

 

Přednáška je součástí programu Galerie VI PER na rok 2020 v rámci Future Architecture Platform .