POPup gallery je prostor pro současné umění a design zaměřující se na dlouhotrvající výstavy. Zpravidla s půlročním intervalem vytváří fluidní způsob tvoření výstav, nezačínají a nekončí. Postupně se transformují v průběhu cyklu, kde na sebe navazuje volné umění a produktový design. Celý prostor se tak stává instalací. Tento způsob “slow motion” vystavování je v protikladu s akcelerovanou současností.