Martin Czeller – Cognisance
w/ sound by Urška Savič

16. 8. – 13. 9. 2018

__________________________
Martin Czeller studoval grafický design na VŠVU v Bratislavě, FDULS v Plzni a absolvoval také několik studijních stáží na univerzitě v Portu. Kromě domácích nebo zahraničních výstav realizoval také v roce 2017 svůj výstavní projekt v Portu – Utopia, na který volně navazuje i koncepce výstavy u nás v PageFive. 

Martin zde „bojuje“ se zarytými vizuálními pravidly své práce a snaží se je filtrovat pomocí automatické koláže. . I když je v této sérii cítit odklon od abstraktní tvorby k figurálnosti, zůstává tu široké pole interpretací závisících na vžitém subjektivním podvědomí. 

K těmto pracím vznikl ve spolupráci se slovinskou umělkyní Urškou Savič originální sound složený z nahrávek zvuků vydávaných materiály, se kterýma Martin při tvorbě koláží pracuje. Ten ještě podtrhuje to, co je pro výstavu zásadní – průběh samotného procesu. 

cognisance 
~ perception, realization, awareness, knowledge, consciousness