Martin Froulík patří již dekádu k výrazným autorům ostravské umělecké scény. Představuje se sérií velkoformátových obrazů z posledních dvou let s podtitulem “Drátem do oka”. Malířovy náznaky příběhů jsou imaginativně bohaté kompozice působící jako rébusy, které si divák může dekódovat dle vlastní fantazie.