Martin Kolář studuje druhým rokem v Ateliéru kresby Jiřího Petrboka na pražské AVU a od začátku osciluje mezi klasickou a digitální tvorbou, na které ho fascinuje její přílišná dokonalost a formální možnosti. Ve svých obrazech prozkoumává téma vztahů, rodiny, dětské nevinnosti v kontrastu s realitou dospělého světa a zálibou v perverzi, která v různých formách prostupuje staršími i současnými obrazy. Překračování hranic je pro něj přirozené nejen v rámci vizuální, ale i hudební tvorby, ve které se aktuálně vynořuje z hlubin alternativy a pouští se do objevování světů elektroniky a popu.