Kari židle

Performativní rozbor interpretace uměleckého díla. Hledání optimální formy angažovaného umění.
Živá studie variant metaforického vyjádření složité sociální problematiky.
Zoufalý čin, překotná snaha analyzovat vnímání.
Hrách však dál dopadá tvrdě na zeď, vůně kari se rozplývá, Kosuthovy slzy kanou a země se stále otáčí, nezměněna.

Martin Kolarov a Jan Filip jsou studenti UMPRUM.

Vernisáž přechází ve finisáž. Jednodenní akce v rámci Festivalu Fluidum #4 ENDGAME.