Martin Lukáč ve své tvorbě volně kombinuje kresbu s malbou. V jeho expresivních, divokých a zdánlivě chaotických, ale promyšlených obrazech se prolínají jednotlivé plošné vrstvy do působivých až iracionálních sdělení, korelujících se soudobou komplikovanou realitou.

 

Studoval v ateliéru Adama Szentpéteryho a Jána Vasilka na Fakultě umění v Košicích, poté absolvoval malířský ateliér Jiřího Černického a Marka Meduny na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a stal se laureátem Ceny kritiky pro mladou malbu za rok 2016. 

 

kurátor: Milan Weber