Martin Mrkva (*1989) explicitně přiznává silnou inspiraci barokní malbou v její nejdramatičtější podobě. Přejímá tak dynamický rukopis, mystický charakter námětů, kontrastní zobrazování světel a stínu i tradiční barokní tematiku prostoupenou existenciálními úvahami. Mezi jeho díly tak můžeme vidět Juditu s hlavou Holoferna, zátiší Vanitas, fragmenty těl evokující Memento Mori nebo i představy pekelných monster. I přes hluboké procítění však Mrkva tyto výjevy zobrazuje s velkou porcí nadsázky. To, co na první pohled v jeho dílech vidíme, nemusí být vždy tím, čím to je ve skutečnosti.

  

Autor je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (2011–2017). V roce 2015 byl na stáži v Budapešti, kde našel výraznou inspiraci pro své někdy lehce morbidní výjevy. Z dosavadních prezentací je třeba zmínit účast na projektu Kateřiny Šedé Bedřichovice nad Temží z roku 2014 v Moravské galerii v Brně a dvě samostatné výstavy z roku 2018 Inter Angeli ve Strahovském klášteře a Housky a rohlíky v Muzeu umění Olomouc.

  

Ve foyer Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Martin Mrkva představí zúžený výběr svých obrazů, který bude doprovázet souběžnou výstavu barokního mistra Jana Jiřího Heinsche, umístěnou v hlavním sále galerie.