Galerie Bunkr a Dům umění Ústí nad Labem zvou na akci Martina Zeta: Promítání videí a komentář z výpravy do Mostecké uhelné pánve.

Pátek 14/10 od 18 hodin
Galerie Bunkr
Josefa Skupy 2279/44
Most

Promítání krátkých videí z výpravy Na pomezí samoty – Do hlubin lignitových mračen Mostecké uhelné pánve – jedinečné krajiny, kde leží ostrovy původní přírody a archeologická naleziště obklopena stopami průmyslového znečištění, i svědectvím o rekultivaci krajiny.

Akce, kterou společně připravily Galerie Školská (Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský), Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Dům umění Ústí nad Labem, je součástí doprovodného programu k výstavě Epifanie – Na pomezí samoty.

——————————–

Epifanie – Na pomezí samoty

Layla Curtis, Paul Chaney, JSD (Jedinečné svatopěstitelské družstvo), Michal Kindernay, Elvar Már Kjartansson, Josef Koudelka, Julia Martin, Pavel Mrkus, Vladimír Turner, Steina Vasulka, Robert Vlasák, Martin Zet

Výstava nastiňuje příčné souvislosti mezi sociálními, psychologickými, mytopoetickými, ekonomickými a kulturními slojemi konkrétních krajin. Ty jsou při vědomí důsledků globalizace propojovány z perspektivy oblastí jako jsou geologie, etologie, meteorologie nebo energetika i v rezonanci skrytých podložích krajinné démonologie 21. století .

Kurátoři: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský

Součástí výstavy je doprovodný program a mezioborové symposium «Krajina v pozoru» připravované Universitou Jana Evanglisty Purkyně a věnované problematice umění a antropocénu, které proběhne 19.října.

Připravili: Galerie Školská 28 (Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay) ve spolupráci s Fakultou výtvarného umění a designu UJEP a Domem umění Ústí nad Labem.

Klíšská 1101/129a, 400 96 Ústí nad Labem
(vedle vysokoškolských kolejí K 1, K 2)
trolejbus 52, 58, 59, autobus 9, 17, 27
zastávka Klíše – lázne
Otevřeno: ÚT–SO 10–18 hodin
Každou středu volný vstup.

Informace o výstavě a doprovodném programu naleznete na
http://www.duul.ujep.czhttp://www.fud.ujep.cz
http://www.frontiers-of-solitude.org
a na facebooku.

Kontakty: duul@ujep.cz; +420 475 285 188