Kopa soch. Půl kopy modelů. Každý model má dva avatary, menšího a většího. Jejich objem se liší ve stejném poměru jako počet obyvatel Šumperka a Javorníku. Podle Wikipedie měl v roce 2023 Šumperk 25 061 obyvatel, Javorník 2 604 obyvatel. Větší sochy jsou pro Javorník, menší pro Šumperk.

 

25 061 obyvatel = 100 %

2 604 obyvatel = x

 

x = (100 x 2 604) : 25 061 = 10,3906468 ≈ 10,4

 

kurátorka: Pavlína Vogelová