Zveme na komentovanou prohlídku výstavy The Web in Which I Exist.

 

Výběr z nejnovější tvorby Martiny Staňkové vypráví příběh kresby a linie, která se jednoduchým, ale intenzivním opakováním, rozpínáním a transformací proměňuje v rozvibrovanou, a přesto přesvědčivou plochou. Zachycuje těkavý pohyb mezi jasně vyznačenými body, mezi konkrétními hodnotami, které jako by byly téměř konstantami skrze svou univerzálnost, přesto se ve své působnosti a křehkosti dotýkají tématu dočasnosti.

 

Zdánlivě prostá každodennost tak získává zaslouženou vážnost, zároveň však podtrženou a místy i překrytou ironickým zveličením, doslovností či lehkostí drobných detailů. Síť momentů, které určují naše horizonty, je tkána druhou stranou štětce a odměřuje náš čas jemným chvěním.

 

kurátorka: Anna Šímová