Výběr z nejnovější tvorby Martiny Staňkové ukazuje v jejích obrazech kresbu a linii, která se jednoduchým, ale intenzivním opakováním, rozpínáním a transformací stává rozvibrovanou, a přitom přesvědčivou plochou. Zachycuje tak těkavý pohyb mezi jasně vyznačenými body, mezi konkrétními hodnotami, které jako by byly téměř konstantami skrze svou univerzálnost, přesto jsou však dočasné ve své působnosti a skrze svou křehkost. Zdánlivě prostá každodennost tak získává zaslouženou vážnost svým zdůrazněním, zároveň však podtrženou a místy i překrytou ironickým zveličením, doslovností či lehkostí drobných detailů. Síť momentů, které určují naše horizonty, je tkána druhou stranou štětce a odměřuje náš čas jemným chvěním.

 

text: Anna Šímová

 

Výstava je přístupná v době konání programu, nebo po dohodě v kanceláři / Kafe Vozovna.