Spojení Mate Eloda Jankyho a Petra Nápravníka na výstavě v galerii 35m2 (ne)vzniklo náhodou. Postupným asociativním řetězením událostí a reflexe jejich práce se v mé hlavě zjevil nápad na společnou výstavu. Podobně jako v kolážích Petra Nápravníka, kde se jednotlivé motivy zjevují v zdánlivě nahodilých juxtapozicích, které jsou vrstvením a vytvářením nové a vnitřní, do sebe se vinoucí (para)logiky. Jejich základem je určitý princip přirozeného bujení, dělení, jisté vědomí přírodního holismu. 

 

Pokud vědec zkoumá vnitřek atomů, experimentálně ověřuje neustálý pohyb částic a dedukuje dalekosáhlou prázdnotu mezi nimi. Plnost a pevnost tvarů kolem nás je další z našich lidských mýlek. Neustálé kmitání, proměna a provázanost všeho je ontologickým základem světa. 

 

Zatímco pro Petra Nápravníka je typická práce s rukodělnou koláží, Mate Elod Janky většinou operuje v reáliích digitálního šumu. Vytváří (de)kompozice, videa a hudbu, jejichž základ tvoří většinou nalezené materiály, kterou jsou transformovány, umírají a rodí se znovu do sebe navzájem, pronikají sebou a ještě dál, propíchávají svůj původní význam.

 

Petr i Mate mají zvlášní outsiderskou auru, a i když příliš nemluví, obklopuje je atmosféra vzájemného souznění. Nedokážu to více vysvětlit. 

 

Psychedelie a psychonautství (ne zcela nutně spojené se změněnými stavy vědomí) je společným aspektem jejich práce, stejně jako používání nalezených a odpadních materiálů, ať už fyzických (spojitých) anebo digitálních (nespojitých). Spojitou linií je hledání struktur, rastrů a švů, nalézání bodů zlomu ve vnímání okolní reality a rašení psychedelické augmentace do vrstev “skutečnosti”.

 

kurátor: František Fekete

 

Výstava je otevřena denně kromě neděle od 27. 8. 2021 do 11. 9. 2021.