Výstava zachycených fragmentů z jarního několikadenního putování Matěje Koláře po německém jazykovém ostrově na Jihlavsku. Krok za krokem, ohniskem vědomí v přítomnosti i minulosti ohraničil tento prostor, “Iglauer Sprachinsel”, který byl v minulosti osídlen havíři a spjatý s dolováním stříbra. Do Galerie Nonstrop, v neostrých hranicích vyšitých do dlažby, nad nimiž povlává pověšené prádlo jako vznášející se duše předků, s houslemi a skřipkami v rozepjatých rukou nad touto krajinou, přináší Matěj meditativní zprávu o jihlavské identitě a kořenech.

  

Dílo se pohybuje na hranici performance, akční tvorby v krajině, landartu a instalace. Matěj na uvedení výstavy zahraje na skřipky, které byly na Jihlavsku ještě do nedávna tradičním lidovým nástrojem.

  

“Objímám pěšky nejasný ostrov.
Neznám přesně hranice, ale nacházím v krajině stopy jeho existence.
Modlím se cestou po pobřeží za ostrovní obyvatele.
Za životy těch, co odešli i těch, co zde žijí nyní.
Nevím, zda je pro ně ostrov vidět, jestli je důležitý,
ale já v něj věřím, takže i nyní existuje a má smysl.” (MK)

  

MgA. Matěj Kolář (1979) – Jihlavák, výtvarník, performer, muzikant, učitel, vystudoval jihlavské Gymnázium a následně Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, Atelier video-multimedia-performance. V roce 2010 reprezentoval ČR na světové výstavě EXPO v Šanghaji. Mnoho let učil na středních i vysoké škole. Nyní působí ve středisku volného času TEMPO a ve spolku KUŠ pro mimoškolní aktivity dětí.