Matouš Hrbek, Holinky, 2023

Pro GVUN Malá připravil Matouš Hrbek soubor maleb, které vznikly v loňském roce v plenéru. Síla inspirace, důvěrně známé místo nebo jen nahodilost okamžiku způsobily, že jeden z obrazů vznikal přímo pod hvězdnou oblohou. K prostředí, ve kterém obrazy vznikaly, odkazuje také název výstavy. Autor si zachovává svou autenticitu. V malbách se věnuje záznamu zdánlivě banálních situací. Diváka zve do zahrady, kterou dobře zná. V tomto souboru maleb pro pozorného diváka otevírá ekologická témata. Mladá generace, do které Matouš Hrbek bezesporu patří, je stále citlivější na otázky týkající se obav z poškozování životního prostředí. Mytický bosý dřevorubec tak stojí v kontrastu kráse městského Robinsona.

 
Matouš Hrbek nekáže, neprovokuje. Je tichým pozorovatelem, který umí výtvarnou mluvou surově popsat stav věcí kolem sebe. Přichází s niternými asociacemi. Přináší otázky. Jakou roli hraju v prostředí, které mě bezprostředně obklopuje? Nakolik ještě můžeme ovlivňovat přírodu, aby ve výsledném efektu zůstala sama její podstata? Kdy ještě zůstává zahrada částí přírody a přírodou a kdy naše zásahy z ní udělají umělý konstrukt, který pouze připomíná přírodu tak, jako kulisy na divadle připomínají svět kolem nás? Ač to není na první pohled zřejmé, autorovi jde o sloučení přírody a města, města jako centra lidského dění a přírody ve své divokosti. Podstatné je sdělení o hledání rovnováhy mezi užitkem, krásou, svobodou a volností.

 

Matouš Hrbek (*1995) studuje šestým rokem na pražské AVU, nejprve v ateliéru Malba II pod vedením Vladimíra Skrepla, nyní v ateliéru Malba I Roberta Šalandy. 

 

kurátorka: Martina Frydrychová