Pátrání po novém umělecko-etickém přístupu vyžaduje nejen objevovat, ale především utvářet nové. Synthetic Spells se nabízí především jako experimentální prostor pro kreace, které samy sebe chápou i eticky. Nejde však pouze o dialog mezi dvěma umělci, ale také o amplifikaci možností spolupráce mezi produkcí lidskou a digitální. Výsledkem je událost, v níž jsou technologie a spiritualita představeny nejen ve stavu koexistence, ale spíše jako vzájemně se infikující systémy, jejichž prolínání nakonec nevyhnutelně vede ve vzájemnou proměnu.

 

kurátorka: Helena Hájková