Východiskem „Cold Case: Further Reading“ je případ. Max Dvořák vrství indicie, vodítka a reference různého druhu. Ty mezi sebou interagují, shlukují se kolem činu a zdají se budovat určitý význam. Juxtapozice stop. Z toho všeho vyvstává mezní událost, nejasný a enigmatický „střed“, kolem něhož se práce pohybuje. Rozličné dokumenty snáší důkazní a informační materiál, který je ale příliš víceznačný. Tak i forenzní vizualita, vnímaná jako synonymum exaktního zobrazení, je tu užita proti svému smyslu.

Uplatňování narativních postupů i mystifikační hry je pro Dvořáka charakteristické, ať už je používá při inscenování fyzikálních pokusů nebo pro líčení nadpřirozených událostí. Bez dopadu nezůstává ani investigativní přístup, který k jejich zachycení nezřídka volí a mnohdy jím podněcuje pocit znepokojení.

„Further Reading“ rozšiřuje a doplňuje, ale i rozostřuje letošní soubor manipulovaných fotografií „Cold Case“. Max Dvořák (*1990) po absolvování Centra audiovizuálních studií na pražské FAMU, pokračuje ve studiu v Ateliéru supermédií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Vedle toho je členem pražského kolektivu City Surfer, provozujícího hudební label a galerii.

kurátor: Tomáš Klička