Název výstavy Maxe Másla reflektuje obtížnost navázání na komunistické myšlení. Upřímně v něm hledat nejde a ironické otáčení se do minulosti nikam nevede. Snaha o hledání řešení tím ale nekončí. Videokoláže z dobových agitačních filmů kříži dva záznamy z aktuálních akcí. První zachycuje snové uvažovaní o bagrování golfového hřiště během bagrování pole a druhá se odehrává během výročí 30-ti let oslav sametové revoluce.

 

galerie-tic.cz/cs/moje-posledni-komunisticka-vystava