Max Švabinský, Předjaří, 4. list z cyklu Rajská sonáta, 1918, dřevoryt, papír, 804 × 532 mm, GVUO.

Zveme na přednášku kurátorky Gabriely Pelikánové.

 

Max Švabinský se zapsal do dějin Ostravy nemalou měrou. Už v počátcích 20. století se jeho díla objevovala v ostravských soukromých sbírkách, několik z nich bylo od roku 1926 dlouhodobě prezentováno v prostorách Domu umění a o pár let později byla v téže instituci otevřena i Švabinského síň slávy. V roce 1933 byla Ostrava jediným městem, které uskutečnilo na počest malířových šedesátin velkolepou retrospektivní výstavu. Jaká byla? Co vše bylo k vidění? Kolik lidí jí navštívilo?

 
Rezervace zde.