Výstava Meeting 2023 představuje formou pracovního setkání ukázku volné tvorby členů sdružení Magma – Bohuslavy Olešové, Jaroslava Hamži, Zdeňka Hamži a hosta Václava Kyselky. Zakladatelé již na počátku nového milénia v rámci svých aktivit směřujících k popularizaci výtvarného umění začali jako první v České republice organizovat projekt Otevřené ateliéry – a takto zpřístupnili soukromé ateliérové prostory celé řady umělců pro zájemce z řad veřejnosti.

Sdružení vzniklo v roce 2004 s ambicí rozšíření kulturních aktivit v oblasti výtvarného umění v Brně. Magma nevzniklo pod tímto názvem jako výraz bezprostřední skupinové umělecké snahy, ale spíše jako do určité míry pragmatické rozhodnutí. Umělci a umělkyně měli původně na mysli především praktický záměr činnosti, kterou bychom mohli označit jako oborová služba ostatním, a to s cílem organizace projektu Otevřených ateliérů. Později začali se svými hosty uskutečňovat občasné vlastní skupinové výstavy.

Aktuální prezentaci autorů sdružení a jejich hosta v Art Gallery Brno pak můžeme vnímat jako určitou sondu do aktuálního uměleckého směřování autorů, které spojuje zájem o konkrétní témata reflektující prostředí, v němž žijeme, vztahy a souvislosti – své vize však autoři již interpretují rozdílnými způsoby a formami.