Málokterý umělec ovlivnil členitý terén umění posledních desetiletí do té míry jako americký hudebník, výtvarník, literát a intermediální tvůrce John Cage (1912–1992). Jeho koncepty otevřeného díla, indeterminismu, transverzality, plurality a interdisciplinarity navíc korespondovaly i s aktuálním diskursem humanitního vědění a pomáhaly mu překonávat metafyzickou orientaci a budovat liberálnější interpretační strategie. Vyškolen původně jako výtvarník a hudebník a posléze inspirován Joycem a Duchampem, moderním tancem, orientální filozofií, myšlenkami Mistra Eckharta, Thoreaua, Fullera či McLuhana, dokázal ve své tvorbě tyto různorodé inspirační impulzy recyklovat v překvapivých kontextech, vytvářeje postmoderní intermedia a multimedia par excellence v době, kdy o postmodernismu nikdo ani netušil. S úctou k tradici a smyslem pro experimentování neustále otevíral nové obzory a prostory a významným dílem přispěl ke konceptualizaci a intermedializaci umělecké tvorby.
Expozice je soubornou přehlídkou českých i zahraničních autorů, kteří svými výtvarnými i hudebními díly skládají hold stému výročí narození Johna Cage.