Městské muzeum Rýmařov bylo založeno v r. 1901 místním podnikatelem a představitelem města Wilhelmem Ludwigem. Základ sbírkového fondu Městského muzea Rýmařov (MMR) tvoří výsledky geologického a archeologického výzkumu, sběry a hojné dary občanů města. V současné době nabízí muzeum řadu zajímavých expozic o Rýmařovsku: historie regionu od pravěku do 19. století, textilnictví, dobývání kovů, geologie jižního Jesenicka. Součástí muzea je též Galerie Octopus, která byla zřízena v roce 1991. Na chodu galerie se podílí společně MMR a volné sdružení umělců Octopus. Každoročně pořádá 10 – 12 výstav. Zastoupeni zde byli nejen začínající či regionální umělci, ale i ti, kteří již mají své trvalé místo ve významných českých i světových sbírkách (Čapek, Reynek, Zoubek, Štreit a další). O fenoménu textilnictví pojednává externí expozice muzea Dějiny textilnictví na Rýmařovsku, která je umístěna v budově Hedvy Brokát Rýmařov na Opavské ulici.