Metamorphosis je skupinová výstava představující díla pěti umělců z Česka, Estonska, Francie, Německa a Lucemburska, kteří se ve své práci zabývají tématem proměny – forem, materiálů, těl a látek – každý svým osobitým způsobem. Spojujícím prvkem je zájem o skulpturální objekty, zhotovené z rozmanitých materiálů: divák se setkává s amorfními figurami, spojujícími lidské a animální tvary, se záhadnými artefakty, vztahujícími se k dnešnímu multifunkčnímu světu digitálních obrazů, stejně jako k robotům a kyborgům.

Spolupráce na projektu: 
KAI 10 Arthena Foundation, Düsseldorf 
Galerie Guido Baudach, Berlin 
SVIT, Praha