Výstava se pokusí zpřítomnit určité „obrazové rozhraní“, souběžně se otevírající i uzavírající, v kterém se propojují různé způsoby zobrazení i různé způsoby jeho čtení. Prostřednictvím určitého řezu založeného na výběru děl oslovených umělců projekt poukáže na ty aspekty současné malby a tvorby obrazu, které v rámci současnosti postihují formální nejednoznačnost ve vazbě na rozlišující estetické kategorie abstrakce a figurace. Jejich hlavním rysem je výrazová „dvojkolejnost“ umožňující migraci mezi abstrakcí a figurací, a zároveň přemazávání těchto delimitačních hranic. Metastáza je pojem z oblasti medicíny a označuje „druhotné ložisko vzniklé zavlečením nákazy z ložiska primárního“. Odmyslíme-li si čistě lékařský význam této definice, pak příslušný stav přesně diagnostikuje určité chování vysledovatelné v proměnách současného obrazu. Druhotné ložiska spontánní imaginace či mechanického formátování vyplývají z primárních zdrojů, které mohou být odlišné od výsledných forem (a to ve své otevřenosti stejně jako uzavřenosti). Podstatná je „operace“ malby, jako akt, který vede k procesuální materializaci těchto „spojitých nádob“. Postupy jsou různé. Zda jsou však výsledné obrazy figurativní či abstraktní zůstává viset ve vzduchu nezodpovězeno.

Vystavující: Argišt ALAVERDYAN, Michal CIMALA, Silvia KRIVOŠÍKOVÁ, David PEŠAT, Jakub SÝKORA, Jiří ŠIGUT

Kurátor: Petr Vaňous