vystavující umělci: Jan Lesák, Jan Maštera, Václav Kopecký

kurátor: Václav Janoščík

výstava trvá: 4. 9. – 17. 10. 2015

Podle Foucaulta si historie nevystačí s tím, že by z monumentů a pramenů vytvářela a sbírala dokumenty. Stopa již není jednoduchým dokumentem určitého vývoje, ale vyvolává otázky po tom, jak a za jakých podmínek dané dokumenty vznikly. Stejně tak i fotografie již není jednoduchým dokumentem (například portrétem někoho), ale klade si otázky po kulturních, institucionálních, ale třeba i technologických předpokladech fotografie.

Jan Lesák, Jan Maštera a Václav Kopecký prozkoumávají právě tyto "dokumentární" podmínky fotografie. Berou si její konkrétní formy, funkce, nebo kontext (internet, výzkum, proces vzniku) a dávají jim svérázný estetický tvar. Od dokumentu přechází k monumentu; a zpět.

Výstava je součástí festivalu Fotograf

http://www.fotografestival.cz/