Výstava Mezi Reality prezentuje dvojici mladých umělkyní – Michaelu Langovou (CZ), Olgu Paštékovou (SK) – pro které je typické (záměrné) skrývání a “zamlžování” realit i jakési prolínání dvou a více na sobě nezávislých, paralelních světů. A to za pomoci jemných linek, čistých barevných ploch, radikálních řezů i her světel a stínů. Olga Paštéková i Michaela Langová překračují hranice dvourozměrné reality a vytváří svými malbami, kresbami i světlenými instalace realitu novou – hlubší, abstraktnější, jinou.

Kurátorka: Magdalena Ševčíková