Výstava Mezi veřejným a intimním si klade otázku po souvztažnosti street artu a galerijního umění, veřejného a osobního prostoru.

 

vystavující: Pavel Dušek, Olina Franco, Jan Miko, Filip Nádvorník, David Strauzz, Edita Pattová, Petra Valentová

kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro