výtvarná dílna pro děti k výstavě Jiřího Beránka

Lidstvo už od nepaměti prochází stavy klidu a míru střídanými obdobími nepokojů, násilí a válek. Ve výstavě sochaře Jiřího Beránka zakusíme oba tyto protipóly. Jaké pocity v nás vyvolají a jaké otázky se budou honit naší myslí? Ve vlastní tvorbě necháme na pozadí mírových motivů proplouvat stíny válečných předmětů jako symbol všudypřítomného boje dobra a zla nejen ve společnosti, ale i v každém z nás. Tvořit budeme technikou monotypu doplněnou kolážovými prvky.

Termín: sobota 18. dubna od 11.00 hodin / Doba trvání: 2 hodiny / Cena: 60,– Kč / dítě (cena zahrnuje materiál a odborné vedení) / Rezervace: militka@gask.cz