Michaela Červená (*1997) studovala Ateliér textilního designu na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ateliér textilní tvorby pražské UMPRUM. Ve své tvorbě se zabývá zejména malbou, kterou zpracovává svoje zážitky. Vytváří deníkové záznamy, do kterých vpisuje například příběhy, nebo úryvky textů písní. Kromě malby se věnuje také tvorbě tapisérií.