Amicorum, M. Čížková

V novém prostoru který se přibližuje klasické galerijní „bílé krychli“,  kterou pracovně nazýváme Chaos Box Space, představí svou bakalářskou práci BcA. Michaela Čížková.

Michaela Čížková *1992. Studentka Ateliéru performance na Fakultě výtvarných umění v Brně. Momentálně žije a tvoří ve Vídni. Ve své tvorbě se často inspiruje momentálním děním a událostmi týkající se jejího života, převážně pracuje se svým tělem a to vše promítá v médiích jako je fotografie, video a performance, které také propojila ve svém projektu Amicorum.

Celý projekt Amicorum vychází z techniky Ebru, kterou rozvíjím do nových médií. Vycházím z několika aspektů, které byly typické pro mou předešlou tvorbu a tyto aspekty se nezávisle na sobě prolínají a logicky, tak tvoří nový celek. K Ebru přistupuji jako k nepolíbené technice (v okruhu multimediální tvorby), přičemž pracuji s interpretací orientální historické techniky v různých médiích.

"Hledala jsem různé alternativy materiálů a tvorba podkladů probíhala až performativně, což není v souladu s principy Ebru. Postupně jsem se oprošťovala od všech zažitých konvenci a začala jsem tvořit podklady po svém. K míchání barev na hladině vody jsem např. místo drátku používala svůj dech a místo štětců z koňských žíní své vlasy“

Výsledkem celého procesu je instalace, která není závislá na jednom primárním prostoru. Součástí této instalace jsou objekty, video, fotografie a také performance. 

*Ebru: je klasická turecká technika malby na vodě. Základem techniky je nanášení barev na povrch viskózní vodní lázně. Historie této unikátní techniky začíná ve východní Asii roku 986 n. l. a postupně se vyvíjela a přesouvala napříč kontinentem, až se definitivně usídlila na území Turecka v 18. století.

Na setkání s Vámi se těší M.A. Veronika Šrek Bromová a BAc. Michaela Čížková

Celoroční program Galerie Kabinet Chaos je podpořen kulturními granty MKČR a v minulosti a snad i v budoucnosti městem Polička).

Najdete nás na adrese Střítež 68, směr na Sebranice a Litomyšl od Poličky, otevřeno při vernisážích a v neděli od 13-18h, nebo po domluvě na tel 602315215, nebo e-mailu: verbrom@gmail.com. Inzerujeme na FB pod jménem Galerie kabinet Střítež, nebo na Artmap/www.artmap.cz, nebo na webu Spolku Planeta Chaos: www.planeta-chaos.cz.