Instalace s názvem Čekání, izolace, bdění představuje seskupení tří objektů složených z měděných trubek, které jednotlivě odkazují tři interní prožitky: čekání, izolace a bdění, zatímco reflektují výpovědní schopnost zvoleného materiálu. Díla, jejichž materiální báze nese určité konotace spojené s užitkovostí či profánností, získaly zásahem Michaely Rapavé novou, sémantickou rovinu. Instalace svou formou hledá a nabízí alternativy významů a podob zhmotněných motivů duševních stavů, přičemž autorka nachází inspiraci v pohybech, které anatomicky analyzuje a diferencuje. Ve výsledné podobě objektů je tudíž zohledněno i nahlížení na tělesnou stránku člověka. V kontrastu determinovaných vlastností materiálu a uměleckou intervencí, Rapavá experimentuje s protichůdnými aspekty statičnosti vůči dynamičnosti či průmyslové rigidity vůči tělesné flexibilitě.

 

kurátorky: Paulína Horváthová, Johanka Kalaninová

 

Akce je financována ze Stipendijního programu pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.