grafický design: Samuel Drevenák

Výstava s názvem Chiromancy (= čtení z ruky) nabízí návštěvníkům nejen přehled o dosavadním uměleckém vývoji Michaely Šindlerové, ale také možnost ponořit se do bohatého světa, kde se osobní zkušenost snoubí s univerzálními otázkami identity, vyjádření a významu v umění. 

 

Michaela Šindlerová (*2000) v současné době studuje v ateliéru VUIII (bývalá Intermédia) na pražské UMPRUM, kde původně nastoupila do ateliéru Design Oděvu a obuvi. Doposud strávila semestr na německé HGB v ateliéru Anne Speier, absolvovala rezidenci v portugalském Portu a stáž v bruselské galerii. Ve svém díle se zabývá osobní mytologií a otázkou identity. Práce Michaely Šindlerové jsou typické narativností, v minulosti na téma nahlížela skrze použití řecké mytologie, gesta psaní a dále barevné plochy, do které se v současnosti zmíněné písemné gesto rozpíjí. Dalším typickým prvkem je expresivnost děl, přičemž je otázka identity do díla mimoděk vtkaná skrze kladení otázky – kdo má právo na abstraktní malbu?

 

kurátorky: Inka Ličková, Anežka Rucká