Zveme na 34. přednášku z cyklu přednášek o ruském umění 18. a 19. století

  

V následujících dvou přednáškách se budeme věnovat uměleckému a kulturnímu prostředí Ruska konce 19. a prvních desetiletí 20. století. Centrem pozornosti se tentokrát stane malíř Michail Šemjakin, který měl bezprostřední rodinné vazby i na českou uměleckou scénu. Spolu s ním se přeneseme do Moskvy, kde pomocí skvostných českých světově známých hudebníků a pedagogů vznikala celá generace houslistů, hudebních skladatelů, dirigentů atd. V tomto „hudebním nebi“ žil a tvořil vynikající žák I. J. Repina – M. Šemjakin, představitel moderní malby, který se jako tvůrce formoval nejen pod vlivem svých klasických učitelů. Řídil se novotami francouzského moderního umění, bohatě zastoupeného v moskevských sbírkách Šukina a Morozova, které během přednášek též navštívíme.

  

přednášející: Julie Jančárková

  

Přednášky probíhají online každé sudé pondělí, připojit se můžete přes zoom nebo fb.