Galerie Dobrý den, která se nachází v prostorech Gymnázia Uničov, zve
již na druhou vernisáž. Po první tříměsíční výstavě vzniká na zdech
další výtvarná práce. Galerie převzala koncept od Galerie Na
Shledanou, která je ve smuteční síni na hřbitově ve Volyni. Výstavy
probíhají především formou malby přímo na zeď. Galerie Dobrý den
pracuje především s tématy radosti, začátků, nových cest, mládí. Chce
seznamovat a zpřístupnit mladé umění studentům školy a lidem z okolí
města Uničov. Během vzniku jsou studenti gymnázia ve stálém kontaktu
přímo s autorem. Potkávají se na chodbě, když autor tvoří a jsou
součásti vzniku. Takto se běžný divák seznamuje přímo s procesem
tvorby.

Vystavujícím je Michal Bahounek. Je to mladý tvůrce v začátcích, který
již ale získal řadu ocenění. Inspiruje se komiksy, vyhořelými místy,
válečnými konflikty, podsvětím, filmem, hudbou a fantasy. Michal
postupně vytváří na zdech krátké příběhy se svými vymyšlenými
postavami, kterými se obklopuje již dlouho. Buduje na schodišti nový
svébytný život, který v podstatě jen převedl ze svého vnímaní nám na
oči. Takto totiž Michal vidí. Vidí očima mnoha postav. Figurek, které
různě bloudí.