Výstava Michala Blechy v galerii OFF/FORMAT bude dovršením úspěšného OPEN CALL 2017 pro nové audiovizuální projekty, který vyhlásila internetová platforma pro současné umění, Artyčok.tv. Jádrem Blechovy videoinstalace bude film reagující na mizející kulturu analogového filmu. Na kulturu výrobního procesu v chemických laboratořích, která byla s filmem v minulosti spjata. Hledá zapomenuté otázky. Nesnaží se je však všechny zodpovědět. Obchází je, hraje si. Pokouší se o nadhled, který si s odstupem času může dovolit. Kodak „alespoň“ koupil zdraví svých zaměstnanců: „Vy nám dáte své zdraví a my vám na oplátku doživotní zdravotní péči.“