Chodí mi z Mariánského příkopu dopisy/ většinou dlouhé a moc pěkné/ je v nich skoro všechno/ ale nikdo pod nimi není podepsaný

Podle naladění srdce bez rušení vnímá, sní a už zahlédá nad ránem tvary sdělující význam. Pak si tahy načrtne a nakonec barvami zvýrazní. Co se tu nabízí ke čtení?

 

Záznam jako seismograf vnitřního dění v člověku. Ruka jen přenáší záznam, tělo je vyladěné, vnitřní tenze se rozvíjí po linkách, tloušťky zvýrazňují tahy podobné stéblům trav a drahám těles nebeských. Mikrokosmos je v pohybu, žádná kresba není stejná, jako žádná chvíle není stejná v tomtéž člověku.

 

Při vyšetření srdce Michalovi nabídli dívat se na fotbal v televizi nebo endoskopem do svého srdce, vybral si srdce… Celý text k výstavě od Davida Bartoně, vybrané malby Michala Matzenauera z uplynulých dvou let, jeho dosud nevydané básně, vzpomínky a hříčky z poslední doby a naposledy vydané básně ze sbírky Mariánský příkop čtěte a prohlížejte zde.