Ve své interaktivní instalaci, nesoucí na první pohled jednoznačný název Loneliness, Michal Mitro v prostoru galerie Monomach zhmotňuje pocit většině z nás bytostně známý. Odkrývá však jeho hlubší významy a prostřednictvím svého symbolického jazyka nás nutí otevřít se a zamýšlet se nad něčím, co většinou vnímáme jako přirozenou každodenní samozřejmost. Stav, který cítíme, ale už se ho zřídkakdy snažíme intenzivněji uchopit a rozklíčovávat. Je to samota v podobě hledání sebe sama, touha po lidském napojení, jež je přítomna nejen v místech opuštěných. Osamění, které vytváří naše subjektivní já. Michalova práce nezapře silný sociální a psychologický podtext, přičemž vychází z kreativního přehodnocování běžných mezilidských interakcí.