Michal Neugarten je malíř, který redukuje malbu na proces materiálové manipulace, která má téměř performativní charakter. Samotný rozměr aktivity – performance, proces vzniku malby – není součástí jej prezentace: vidíme obrazy, které jsou stále relativně statické.

 

Přesto jejich charakter, který postupně přerůstá do prostorových řešení – ale stále uvnitř formátu obrazu – je výslednicí záznamu cílené a intuitivní materiálové manipulace. Dochází tak ke vjemu, který má výrazně materiální a prostorový charakter, a to i přes tento ohraničený formát – formát obrazu. Naše vnímání samotných obrazů je tak prodlouženo mimo tato formální omezení, jsme nuceni si procesy vzniku malby generovat v hlavě. Tato intuitivní, asociační či dokumentární tíha jednotlivých obrazů se stává jejich podstatou. 

 

Osobně mám více vyvinuté prostorové vidění než samotné vnímání barev – pigmentů. Postupy malby Michala Neugartena mi tak umožňují vnímat malbu v kontextu vizuální tvorby i mimo hranice samotného obrazového vjemu. 

 

Obrazy vznikají v autentickém prostoru ateliéru ve vesnici Čimelice, daleko mimo hranice našeho města, kde sociální, kulturní či politické stimuly nevstupují nekontrolovatelně do autorovy tvorby. Obrazy jsou tak systematickou a experimentální prací v terénu vizuální komunikace, která má silně univerzální – tedy přeneseně i globální – charakter. Jednotlivosti zde hrají kolektivní hru – ta se zde jeví jako syntetický proces. 

 

Alexander Peroutka