Michal Škapa aka Tron (*1978) je jedním z nejvýraznějších autorů spojených s českou graffiti scénou. Patří k silné generaci writerů, která nastoupila v polovině 90. let. Stále si v této komunitě udržuje respekt, ale zároveň se jako jeden z mála dokázal prosadit i v běžném galerijním provozu. Už název jeho projektu naznačuje téma, kterým se dlouhodobě zabývá – je to město, odkrývání a uvědomování si jeho struktur, detailů, procesů i skrytého života v něm.

 

Periferie je pojem, který označuje okrajovou část většího celku. V urbanismu je to hraniční pás města, v ekologii zase regiony, které proměnila lidská činnost, tedy kulturní krajina. Je to slovo, které nese nádech vykořeněnosti a diskomfortu, zóna ve stínu s vlastním životem a zákonitostmi. Výstava Michala Škapy pracuje s podobou obrazové instalace doplněné městským mobiliářem. Její součástí jsou gestické textové malby vycházející z runového písma brazilských vandalů, kolážovité kompozice realistických městských bloků vytvořené americkou retuší. Jejich fúze odkazuje k psychologii, jazyku i vizualitě ulice, jako vrstevnatému fenoménu, který spoludefinuje náš svět. 

 
Kurátor: Radek Wohlmuth

 

Výstavní program galerie je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.