Přední představitel české postgraffiti scény Michal Škapa aka Tron připravil spolu s kurátorem Radkem Wohlmuthem pro pražskou Galerii U Betlémské kaple výstavu zaměřenou na urbánní struktury. Projekt nazvaný Polis vychází z linie, která se odvíjí od realističtějšího tvarosloví odvozeného původně z komiksové estetiky, aby se postupně zaměřilo na vážnější témata. Obrazy vytvořené během posledních dvou let technikou airbrushe jsou zaplněné motivy zhuštěné architektury až „na spad“ a odkazují k prolínavé vizuální estetice dnešních megapolí. Sumární pohled integrující sochařské monumenty do záběrů městské krajiny tentokrát více než kdy jindy zdůrazňuje ideologickou a systémovou složku současného života, která ve formě nejrůznějších realizací vznikajících na politické zadání v globálním měřítku postupně prorůstá do organismu města, stává se toxickou součástí veřejného prostoru a zároveň mementem doby. Tím se také výstava Michala Škapy zřetelně dotýká aktuálního dění z posledních měsíců, především strhávání a hanobení pomníků jako protestního účtování s minulostí.