TANEČNÍ SÓLO HELENY ARENBERGEROVÉ V RÁMCI FESTIVALU TANEC PRAHA.

Taneční sólo vyjadřující pocity generace, jejíž dětství zformoval přelom dvou epoch.

 

Dětství poznamenané společností přijatými restrikcemi a vzápětí jejich náhlým uvolněním. Rozbušená srdce a slyšitelný tep vlastní krve. Dospěl člověk, který ví, co chce, a ví, co nechce. Ale jeho kroky neurčuje pouze jeho vůle. Studená válka ještě neskončila. Žijeme v jejím stínu. Stále žijeme ve vyhrocených pozicích, ve kterých se snažíme o základní lidskou slušnost. K štěstí nám pomáhej Bůh. Vyhrává aktivní a ten, kdo se nebojí ukázat směr ostatním. 

 

40 let od narození, 30 let od převratu. Reflexe vlastního života na pozadí velké společenské změny. Taneční představení vychází z životní zkušenosti a světonázoru 20 významných osobností narozených v letech 1979–1980, které se v české společnosti úspěšně profilují v nejrůznějších oborech jako umění, věda a politika.